Относно

Възникването на този проекст

Кликване на изображението дава разширение на 23-езичния сайт (ползвайте ← ,за да се върнете на страницата)
Кликване на изображението дава разширение на 23-езичния сайт (ползвайте ← ,за да се върнете на страницата)

За 20 години групи от Международния Съюз за опазване на природата (IUCN) работят с други организации за опазване на природата по способи извън защитата на видовете и местообитанията.През 2002 г. доклад на Съвета на Европа доведе до два проекта за Европейската Комисия. Първият доклад позволи на ловците, любителите рибари и събиращите растения и гъби да работят заедно, като показа, че частните разходи относно живите ресурси са толкова, колкото и грантовете от Общата Земеделска Политикпа на ЕС.

Вторият проект показа значението на местните общности, фермери, собственици на гори и други управители на земеделски райони за опазване на природата и помогна да убедим Европейската Комисия да определи възстановяването на природата като главна цел за 2020 г. Създаването на първия уебсайт, на 23 езика, показа как различни дейности извън градската среда могат да допринесат (виж линка по-долу), събра IUCN c Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT) в ОK и с развиващата се инициатива за дивата природа на Организацията на европейските земевладелци (ELO).

Нашата обосновка

Соколарите възстановиха числеността на гнездящия по дърветата сокол скитник
Соколарите възстановиха числеността на гнездящия по дърветата сокол скитник

Друга група, която от много години работи с IUCN, е Международната Асоциация за соколарство и опазване на хищните птици (IAF).През 1970-те години соколарите първи въведоха техниката за възстановяне на хищните птици, застрашени от пестицидите. IAF демонстрира културните и консервационни ползи отсоколарството, признание от ЮНЕСКО, а членове на IAF в 80 страни създадоха най-голямата световна мрежа от клубове - доброволци за наслада от дивата природа като устойчив ресурс.

IAF и IUCN работят и с BirdLife International и Конвенцията за опазване на мигриращите видове (CMS) на многоезични портали за местните хора в Азия за опазване на ловния сокол. Тази дейност провокира мисълта: "Сайтове с информация относно възстановяване на природното богатство и в Европа? Товаа ще помогне ли всички местни общности в Европа да се ангажират за подобряване на местната си околна среда и даровете от природата?". Ще видим!

Помогнете ни!

Моля, разпространете информация за този сайт. С цел всеки, който желае, да види не само яребиците, но и дивите цветя, пеперудите,, пчелите и всички други живи организми край яребиците. За да възстановим богатствата на природата в Европа, всички ние трябва да поддържаме и възстановим полевите гранични ивици, рамките на пътищата, парковете и дори градините, които могат да поддържат дивата природа.

Това може да бъде направено!

Измервания 2002-2010 гг. (сиво) за двойки яребици в район, стопанисван за опазване на яребиците (кръгчета) и контрола (триъгълници)  (© GWCT)
Измервания 2002-2010 гг. (сиво) за двойки яребици в район, стопанисван за опазване на яребиците (кръгчета) и контрола (триъгълници) (© GWCT)
 

Диаграмата показва възстановяването на дивите яребици в Съсекс чрез управление, базирано на GWCT изследване. Дългосрочният упадък на популацията беше изцяло преустановен, а в сравнително близък район се запази ниска численост.

 

За да узнаете повече какво трябва да направим, моля, вижте страниците от този сайт относно контрола на местообитанията и други видове, засягащи числеността на яребиците.

В Интернет

Yебсайтът на Game and Wildlife Conservation Trust има много информация за яребиците и други видове.

Вие можете да се приисъедините към забавата, като се свържете с националния Perdixnet във Вашата страна.

Хвърлете поглед на идеи за опазване на природата чрез много дейности в страната.

Този сайт се поддържа от Международната Асоциация за соколарство и опазване на хищните птици, с подкрепата на IUCN и Game and Wildlife Conservation Trust.