Възстановяващи се яребици

Пускането на двойка яребици, които бяха преместени през пролетта © F Buner)
Пускането на двойка яребици, които бяха преместени през пролетта © F Buner)

Преди да пуснете яребиците в природата, важно е да определите главната цел на Вашия проект. Има три причини за пускане на яребиците в природата: 1) за отстрел или за соколарство 2) само за опазване или 3) и за двете цели заедно. За да се получат самоподдържащи се популации яребици и максимални ползи за биоразнообразието в проектния район, най-малко успешният подход е този, който се основава единствено на стратегия за пускане и събиране. От друга страна, най-голям успех може да се постигне,, когато целта е да се произведат събираеми бройки на устойчив див запас. Следователно, най-препоръчителни са подходите, които комбинират отстрел или соколарство с интереси за опазването на природата. Определянето на главната цел от самото начало позволява да се поставят реалистични проектни задачи и очертава стратегията, ксоято ще се прилага.

Къде е подходящо пускането им в природата?

В Интернет

Кликнете, за да видите как да действате

Кликнете, за да видите как да действате