Genopretning og berigelse af naturen

Målet

Vi vil gerne have dette netværk til at inspirere dig til at genskabe natur og lære dig hvordan du gør det. For at nå dette mål vil vi samarbejde med instanser der ikke bare lader stå til men ønsker at forbedre naturen. Vi vil hjælpe naturbrugere med at bevare og kontrollere naturen og opmuntre frivillige til at yde en indsats for en bæredygtig udnyttelse af de naturlige ressourcer. Indsatsen tager udgangspunkt i Bern Conventionen med aktiviteter der understøtter naturens rigdom. Vi opfordre til at bruge og nyde naturen på så mange måder som muligt fordi det der har værdi for mennesker er det der overlever.

Vores tilgang til emnet

Vejkanter kan være rige på vilde blomster og insekter
Vejkanter kan være rige på vilde blomster og insekter

Tabet af natur er stille og roligt krøbet ind på os.Med subsidier til at understøtte produktionen blev levende hegn fjernet og omlagt til store marker der kunne drives effektivt med store maskiner. Udyrket land blev udlagt til byggeri .Biocides fjernede vilde planter og insekter fra landbrugsområder, grøftekanter blev sprøjtet for at renholde disse eller slået for at øge sigtbarheden for den stigende trafik.

Vi forsøger at rådgive ved opstart af projekter der genskaber flora og den fauna de understøtter. Mange af disse dyr er en fornøjelse at betragte og fotografere eller gør nytte ved at samle honning eller bekæmpe skadelige insekter i afgrøder. Flagskibet ibalandt disse arter er agerhønen, der ikke bare er en fornøjelse at se men også en udfordring at tælle i forbindelse med forvaltning og hvis den er talrig nok også at fange og tilberede. Der er meget viden omkring dens biologi og hvordan den er påvirket af moderne landbrug og hvordan man kan vende bestandsudviklingen.

Agerhønen var engang almindelig, men er nu forsvundet i store dele af Europa som følge af ændringer i landbruget. Effektive moderne høstmaskiner efterlader ikke noget spildkorn som vinterfoder. Store marker som sprøjtes gentagende gange med herbicider mister deres vilde planter, som er en anden fødekilde om vinteren og er livsvigtige for en sund insektbestand der skal udgøre fødegrundlaget for agerhønskyllinge om sommeren. Forøget brug af Insecticider reducere yderligere udbuddet af insekter til kyllingefoder. Samtidig betyder andre ændringer i landbrugslandet at et øget antal prædatorer jager på et stadig mindre område som er der hvor agerhønen yngler.

I dag kan markkanter dyrkes med vilde planter og være hjemsted for insektprædatorer som kontrollerer afgrøde skadelige insekter. Det samme kan store marker hvor det er vanskeligt at nå hjørnerne med store maskiner og man kan reducere udgiften til sprøjtning ved at springe dem over. Parker, havearealer og grøftekanter kan tjene som hjemsted for planter og insekter. Vores fælles udfordring er at drive de udyrkede lokale områder på en måde så vi kan genskabe de vilde blomster, sommerfugle, bier og også agerhønen.

For et samfund til mange samfund

Falkoner samfundet er verdensomspændende og har i århundreder værdsat agerhønen som et skattet jagtobjekt. Falkonererne var initiativtagere og pionerer i genskabelsen af de truede rovfugle for 50 år siden. Vi arbejder sammen med Game and Wildlife Conservation og sammenslutningen af jordejere over hele Europa, og vi er også i forbindelse med hundreder af andre natur organisationer i International Union for Conservation of Natura (IUCN). Vi stiller dette site til rådighed for lokalsamfund og jordejere. I er de rette til at genskabe og bevare den natur i ønsker jeg fordi lever i den hverdag. Derfor er dette site i dit eget sprog og med links til sites i dit eget hjemland. Hvis du har lyst til at starte en gruppe med det formål at genskabe naturen brug venligst link nedenfor til at komme i kontakt.

På web`en

Du kan også klikke på logoerne nederst på siden for at se mere om hvilke organisationer der støtter perdixnet.

Brug kontakt os siden, til at lade os vide at du er interesseret i at hjælpe med at oversætte eller oprette en lokal agerhøne-støttegruppe.

Forstå vores etiske holdinger fra Bern konventionen som er udviklet af medlemmer af European sustainable Use Group.