Reintrodukcija trčke

Ispuštanja para trčki koje su prebačene u proljeće (© F Buner)
Ispuštanja para trčki koje su prebačene u proljeće (© F Buner)

Prije ispuštanja trčki ključno je definirati cilj vašeg projekta ispuštanja. Tri su glavna razloga zbog čega se trčke ispuštaju: 1) za lov puškom i za sokolarenje, 2) isključivo u svrhu obnoe populacije,3) za prvi i drugi razlog zajedno. U slučaju ako želite stvoriti samoodrživu populaciju trčki koja će ujedno dati i okolišnu korist području na kojem se provodi projekt zasigurno će najmanje uspješno biti ako se trčke ispuštaju i zatim se sve izlove. S druge strane, najbolji uspjeh će se postići kada se uspije stvoriti prirodna populacija koja će dati prirast za lov. Prema tome, najbolji način je da se kombinira ispuštanje za lov puškom i sokolarenjem no pazi se da su unutra uključene mjere zaštite i ostavljanja dijela populacije. Definirajući glavni cilj ispuštanja trčki od samog početka postavljanja projekta dati će i najuspješniju strategiju obnove populacije.

Kada je ispuštanje pogodno?

Na web stranici

Kliknite da vidite kako nastaviti

Kliknite da vidite kako nastaviti