Bilježenje uspjeha

Zaštita prirode na lokalnoj razini zahtjeva poznavanje vrste koja se štiti te predanost njihovoj sustavnoj prilagodbi koja podrazumijeva "učenje kroz rad". S ciljem da se uči kroz rad nužno je zabilježiti što je trenutno stanje i koje su reakcije na promijene koje se čine. Ovo je nužno za obnovu staništa ali i za obnovu vrsta kao što je trčka. Zbog toga, prije nego se započne sa projektom zaštite vrste nužno je shvatiti trenutnu situaciju: kolika je brojnost vrste čiji se fond želi obnoviti, jeli joj brojnost u porastu ili u padu i i kakva je trenutna situacija koja je zatečena.

Kartiranje staništa

Kartiranje brdskog staništa na Google Earth
Kartiranje brdskog staništa na Google Earth

Trčke su vrsta koja iziskuje dobro stanište, zbog toga ako se treba obnoviti populacija trčki ili unaprijediti stanište nužno je prvo pristupiti kartiranju postojećeg staništa. Prvi link na ovoj stranici je spremanje alata za kartiranje koji je dostupan na različitim jezicima ovog projekta. Također će biti potrebno staviti sliku karte gdje se nalazi vaš projekt. Drugi link daje instrukcije kako se stavlja slika slike tako da se može stvoriti osnovica za stanište na vašem području. Stranica Obnova staništa (vidi Izbornik) daje linkove za upravljenje tim staništem. U kasnijim fazama možete kartirati promjene koje nastaju u staništu i na taj način promatrati uspjeh sheme koju provodite te ujedno možete započeti proces prilagodbe upravljanja.

Mjerenje

Prebroj ovu trčku!  (© V Šegrt)
Prebroj ovu trčku! (© V Šegrt)

Proces postavljanja osnovice te nakon toga monitoring je ključan bez obzira radilo se o obnovi populacije trčke ili neke druge vrste. U slučaju radilo se to o životinjama i biljkama nužno je bilježiti:

1. Broj jedinki koje su u reprodukciji na području kojim se gospodari;

2. Godišnji uspjeh njihove reprodukcije

Ove zabilješke ukazuju na promijene u populaciji i indiciraju dali je razmnožavanje dovoljno kako bi se održala populacija ili čak postoji mogućnost da se dio populacije koristi. Ako se mogu prepoznati jedinke koji bi se trebale pariti od onih koje su to već činile (npr. po prirodnim obilježjima ili obilježavajući ih umjetnim oznakama), lako se prati koliko se populacija popunjava te koliko je preživljavanje ovisno o dijelovima godine ( npr. jesen - proljeće ili jedno ljeto te nakon toga drugo ljeto). Ovo vam tada lako pomogne u objašnjenju zašto se populacije mijenjaju.

Što se tiče trčki koristili su se različiti načini i metode praćenja ovisno o razlikama u strukturi poljoprivrednog zemljišta, građevina na zemljištu, staništa koje se promatra te tko praćenje provodi (npr. znanstvenici, lovci, vlasnici zemljišta). Ove metode su opisane na pojedinim stranicama ovisno o naciji te su postavljene na link ispod.

Na web stranici

Ovaj jednostavan alat za kartiranj radi na Windowse. Dostupan je na 10 jezika.

Moraš dati sliku karte područja na kojem se radi projekt, bilo sa navedenim koordinatama ili kao aero foto snimku ili kao screenshot karte da se pokažu lokacije blizu svakog kuta u koji možeš dodijeliti koordinate.

Prikazan je opis različitih načina kako koristiti metoda kako zabilježiti stanje populacije trčke.

Gdje je stanište trčke primarno obrađeno (na primjer žitarice s ubačenim usjevima uljane repice) a farme su velike (>100 ha) i međusobno se dodiruju brojanje se vrši pomoću vozila kojim se vozi preko polja u jesen te po rubnim dijelovima u proljeće od strane vlasnika zemljišta.

Gdje su polja manja a usjevi su raznoliki brojanje mjesta (točaka) gdje se nalaze trčke može se napraviti u proljeće pomoću pjeva trčki sa aparata.

Linijski postavljeni brojači, kao što su članovi lovačkih društava, mogu polako hodajući u liniji preko polja podizati trčke.

Velike površine pod travnim zajednicima ili staništa koje pokrivaju vrištine kao i područja pod poljoprivrednim kulturama gdje visina kultura otežava brojanje trčki iz automobila najbolje je prebrojavati pomoću pasa.