Restytucja kuropatw

Wypuszczanie pary kuropatw, które zostały przemieszczone wiosną (©  F Buner)
Wypuszczanie pary kuropatw, które zostały przemieszczone wiosną (© F Buner)

Przed wypuszczeniem kuropatw kluczowym jest zdefiniowanie głównych celów projektu. Istnieją trzy główne powody, dla których kuropatwy są wypuszczane: 1) do polowań z bronią lub przez sokolników, 2) dla samej ochrony lub 3) dla obu celów jednocześnie. Z punktu widzenia celu jako osiągnięcia trwałych populacji kuropatw, wspólnie z maksymalizacją korzyści dla bioróżnorodności na obszarze projektu, najmniej skuteczne podejście to takie, które opiera się wyłącznie na strategii wypuszczania i pozyskiwania. Z drugiej strony, największy sukces może zostać osiągnięty, gdy celem jest uzyskanie dużej samoodnawialnej populacji umożliwiającej zrównoważone pozyskanie. Dlatego najbardziej zalecane są takie strategie, które łączą strzelanie z broni czy sokolnictwo z działaniami na rzecz ochrony populacji. Określenie właściwego głównego celu już na początku umożliwia osiąganie realnych celów oraz buduje strategię działań, które muszą zostać użyte.

Kiedy wypuszczanie jest właściwe?

W sieci

Kliknij tutaj by dowiedzieć się co zrobić dalej

Kliknij by zobaczyć jak dalej postępować