Herstel van patrijzenpopulaties

 Het uitzetten van een patrijzenpaar die in het voorjaar van elders zijn overgebracht (© F. Buner)
Het uitzetten van een patrijzenpaar die in het voorjaar van elders zijn overgebracht (© F. Buner)

Voordat patrijzen worden vrijgelaten is het uiterst belangrijk om het hoofddoel van uw project te vast te stellen. Er zijn drie belangrijke redenen waarom patrijzen worden vrijgelaten 1) uitsluitend voor het jagen of valkerij 2) uitsluitend voor een behouddoelstelling of 3) voor beide doelen samen. In termen van het realiseren van duurzame populaties van patrijzen in combinatie met het bereiken van een zo groot mogelijke biodiversiteit in het projectgebied zijn verschillende benaderingen mogelijk. Het minst succesvol (en in Nederland niet toegestaan) is een benadering, die uitsluitend gericht is op uitzetten en afvangen. Grotere successen kunnen worden bereikt wanneer het doel is om op duurzame wijze een oogstbare populatie te ontwikkelen. Daarom worden in landen waar de patrijs bejaagbaar is het combineren van natuurbehoud met jacht of valkerij het meest aanbevolen. In landen zoals Nederland is uitsluitend populatieherstel en herintroductie mogelijk. Het dan ook belangrijk van het begin af de in een bepaalde situatie mogelijke en realistische projectdoelen te definiëren.

Wanneer heeft het zin om over uitzetten na te denken?

op het internet

Klik om te zien hoe u verder kunt gaan

Klik om te zien hoe u verder kunt gaan