Over

Het ontstaan van dit project

Klik op de afbeelding om een overzicht te krijgen van deze 23-talige website (gebruik  ←Backspace om terug te keren naar deze pagina)
Klik op de afbeelding om een overzicht te krijgen van deze 23-talige website (gebruik ←Backspace om terug te keren naar deze pagina)

Gedurende twintig jaar hebben werkgroepen van de IUCN (Internationale Unie voor Natuurbescherming) samengewerkt met andere organisaties om natuur te beschermen op manieren, die verder gaan dan alleen soortbescherming. In 2002, heeft een rapport voor de Raad van Europa geleid tot twee projecten gefinancierd door de Europese Commissie. De eerste was gericht op samenwerking tussen jagers, vissers en verzamelaars van planten en paddestoelen om aan te tonen dat de private uitgaven aan het beheer van natuur even belangrijk was als als de subsidies hiervoor via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Een tweede project liet het belang zien van de lokale gemeenschappen van boeren, bosbouwers en andere grondbeheerders voor het behoud van de natuur Het hielp om de Europese Commissie ervan te overtuigen dat natuurherstel een belangrijke doelstelling voor 2020 moet zijn. Deze eerste website in 23 talen laat zien hoe een grote variatie aan activiteiten in het landelijk gebied een bijdrage kan leveren aan natuurherstel (zie de link hiernaast). Het verbond ook IUCN met de Game and Wildlife Conservation Trust (GWCT) in het Verenigd Koninkrijk en met het groeiende Estates Wildlife initiatief van de European Landowners Organisation (ELO).

Onze beweegredenen

Valkeniers hebben de populatie van de in bomen nestelende slechtvalk hersteld
Valkeniers hebben de populatie van de in bomen nestelende slechtvalk hersteld

Een andere groep, die al vele jaren samenwerkt met IUCN is de Internationale Vereniging voor de Valkerij en de Instandhouding van Roofvogels (IAF). Valkeniers werkten al in de jaren 70 aan methoden voor natuurherstel, toen vooral roofvogels werden bedreigd door pesticiden. De IAF heeft het culturele belang van het behoud van de valkerij aangetoond om erkenning te krijgen door Unesco en leden van de IAF in 80 landen vormen 's werelds grootste netwerk van vrijwilligersorganisaties voor duurzaam gebruik van wilde dieren.

IAF en IUCN werken ook samen met BirdLife International en het Verdrag voor de bescherming van trekkende soorten (CMS) in meertalige internetportals voor de lokale bevolking in heel Azië voor de bescherming van de Saker Valk. Dit werk riep de vraag op: "Waarom ook niet internetsites maken voor informatie over het praktisch natuurherstel in heel Europa? Zou dit een steun kunnen zijn voor lokale gemeenschappen in heel Europa bij de verbetering van hun directe omgeving en bevorderen van natuurdiensten?" Laten we eens kijken!

Help ons!

Om te beginnen: Vertel alstublieft iedereen over deze site, deze site is voor iedereen die niet alleen de patrijs maar ook wilde bloemen, vlinders, bijen en andere insecten en andere fauna willen zien floreren. Om de rijkdom van de natuur te herstellen in Europa hebben we iedereen nodig. Zodat we parken, weilanden, borders langs wegen en zelfs tuinen kunnen helpen beheren zodat deze faunasoorten terugkomen en blijven.

Het kan

Tellingen 2004-2010 (grijs) van paren patrijzen in gebied dat beheerd wordt voor de instandhouding van de patrijs (cirkels) t.o.v. controle (driehoeken). (© GWCT)
Tellingen 2004-2010 (grijs) van paren patrijzen in gebied dat beheerd wordt voor de instandhouding van de patrijs (cirkels) t.o.v. controle (driehoeken). (© GWCT)
 

Het diagram toont het herstel van een populatie wilde patrijzen op een landgoed in Sussex door middel van beheer op basis van onderzoek door GWCT. De dalende lange termijn trend in het gebied is omgezet in een stijging terwijl de aantallen in vergelijkbare gebieden in de omgeving laag bleef.

 

Om meer te ontdekken over wat we zouden moeten doen, bekijk de pagina's van deze website over het beheer van landschapselementen en andere soorten die invloed hebben op het voorkomen van patrijzen.

op het internet

De website van de Engelse "Game en Wildlife Conservation Trust" bevat veel nuttige informatie over patrijzen en andere soorten

U kunt aan dit plezier meedoen door contact op te nemen met het nationale Perdix-net in uw land.

Kijk naar de vele ideeën voor natuurbescherming door middel van activiteiten in het buitengebied

Deze site wordt beheerd door de Internationale Vereniging voor de valkerij en de instandhouding van roofvogelsondersteund door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) en de Britse Game and Wildlife Conservation Trust.