Reintrodukce koroptví

Vypouštění párku koroptví, které byly přemístěny na jaře (© F Buner)
Vypouštění párku koroptví, které byly přemístěny na jaře (© F Buner)

Předtím než koroptve vypustíte do přírody je nezbytně nutné si ujasnit hlavní účel vašeho projektu. Existují tři hlavní důvody proč mají být koroptve vypouštěny: 1) pouze kvůli mysliveckému lovu a sokolnictví, 2) pouze kvůli ochraně přírody anebo 3) kvůli oběma důvodům společně. Jestliže chceme dosáhnout vzniku životaschopné a samostatně se udržující populace koroptví a zároveň získat maximální prospěch pro biodiversitu v daném místě, nejméně úspěšný přístup je ten, který je postaven na pouhém vypuštění do volnosti a lovecké strategii. Na druhé straně nejlepšího úspěchu může být dosaženo, když je cílem trvale produkovat určitý přebytek populace, který může být zužitkován lovecky. Takže přístupy, které kombinují myslivecké hospodaření se zájmy ochrany přírody jsou rozhodně doporučovány. Stanovení hlavního cíle již na samém začátku akce dovoluje vytvoření realistických cílů a z nich vyplývající vypouštěcí strategie, kterou je nutné použít.

Kdy je vypouštění vhodné?

Na webu

Klikněte a uvidíte jak to nastavit

Klikněte a uvidíte jak to nastavit