Apie

Šio projekto ištakos

Paspaudę paveikslėlį jus pamatysite 23 kalbų tinklalapio puslapius (paspaudę ← jūs grįšite į ankstesnį puslapį).
Paspaudę paveikslėlį jus pamatysite 23 kalbų tinklalapio puslapius (paspaudę ← jūs grįšite į ankstesnį puslapį).

Dvidešimt metų Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) darbo grupė dirbo su kitomis organizacijomis siekiant išsaugoti gamtą, t.y. rūšis ir jų gyvenamąją aplinką. 2002 m. vadovaujant Europos Tarybai buvo parengti du projektai, skirti Europos Komisijai. Pirmajame buvo numatyta leisti medžiotojams, žvejams ir augalų bei grybų surinkėjams naudoti gamtinius išteklius, o tai derinosi su Bendraja Žemės Ūkio Politika.

Antrasis projektas parodė vietinių bendruomenų, ūkininkų, miško naudotojų and kitų žemės naudotojų svarbą išsaugant gamtą ir tuo padėjo įtikinti Europos Komisiją apie gamtos restauramimo tikslų įgyvendinimo svarbą iki 2020 m. Pirmajame tinklalapyje, kuriame yra 23 kalbomis nurodyta, kaip įvairios krašto veiklos gali prisidėti (žiūrėti nuorodą žemiau) prie iškeltų IUCN ir kitų organizacijų, kaip Anglijoje veikiančio Medžiojamosios faunos ir gyvūnijos apsaugos fondo (GWCT) ir Europos Žemės savininkų organizacijos (ELO) iniciatyvų.

Mūsų samprotavimai

Savanorių sakalininkų restauruotas sakalo keleivio lizdas medyje.
Savanorių sakalininkų restauruotas sakalo keleivio lizdas medyje.

Kita grupė, kuri daug metų dirbo su IUCN yra Tarptautinė sakalinkystės ir plėšriųjų paukščių apsaugos asociacija (IAF). Pirmieji sakalų išsaugojimo specialistai nuo 1970 m. pradėjo šių paukščių atkūrimo projektus, nes sakalai nyko dėl pesticidų naudojimo. IAF pademonstravo sakalų kultūrinę ir apsaugos naudą, kurios iniciatyvas aukštai įvertino UNESCO. IAF nariai įsteigė 80 šalių savanorių klubų tinklą, kurio iš tikslų buvo ir darnus laukinių paukščių išteklių naudojimas.

Tarptautinė sakalinkystės asociacija (IAF) ir IUCN taip pat bendradarbiavo su Tarptautine paukščių organizacija (BirdLife International), Migruojančių rūšių apsaugos konvencijos sekretoriatu (CMS arba Bonos) kuriant tinklapius įvairiomis kalbomis Azijos šalyse, siekiant išsaugoti Tauriuosius sakalus. Šie darbai paskatino idėjas, kaip pateikti atskiroms teritorijoms apie gamtos turtingumo atkūrimą pasaulyje ir Europoje. Tai padėjo vietinėms bendruomenėms įsitraukti į aplinkos ir gamtos paslaugų naudojimo tobulimą. Taigi, galima pasižiūrėti ir įsitikinti.

Padėkite mums!

Kviečiame jus išplatinti informaciją apie ši tinklapį, kuriame yra norima parodyti, kad gamtoje galima pamatyti ne tik pilkasias kurapkas, bet ir gėles, drugius, bites ir kitus gyvus organizmus. Siekiant atkurti gamtos vertybes Europoje yra svarbu išlaikyti naudojamų žemių natūralius pakrasčius, pakelių žaliasias juostas, parkus, taip pat sodus ir kitas žalias zonas, kurios yra laukinių gyvūnų ir augalų proglobsčiai.

Tai gali būti padaroma!

2004 – 2010 metų kurapkų nustatymas tvarkomoje vietovėje - apsauga (apskritimas) prieš kontrolę (trikampis).© GWCT)
2004 – 2010 metų kurapkų nustatymas tvarkomoje vietovėje - apsauga (apskritimas) prieš kontrolę (trikampis).© GWCT)
 

Ši diagrama parodo kurapkų atkūrimą Sussex namų valdoje, kuri paremta GWCT tyrimais. Ilgametis kurapkų skaitlingumo mažėjimas sustabdytas. Tuo tarpu gretimose vietovėse jų skaitlingumas lieka mažas.

 

Siekiant išsiaiškinti, ką mes norime daugiau padaryti, kviečiame pasižiūrėti į tinklalapio puslapius apie buveinių tvarkymą bei įvairių rūšių apsaugą, kurios gali daryti poveikį pilkosioms kurapkoms.

Internetiniame tinklalapyje

Medžiojamosios faunos ir gyvūnijos fondo (GWCT) tinklalapyje rasite daugiau naudingos informacijos apie kurapkas ir kitas rūšis.

Jūs galite pasigrožėti, kas vyksta Perdix tinklapyje jūsų šalyje.

Pasižiūrėkite apie gamtos apsaugos veiklas daugelyje regionų.

Šitas internetinis puslapis yra vykdomas Tarptautinės Sakalininkų ir plėšriųjų paukščių organizacijos (IAF), kurią remia Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (IUCN) ir Medžiojamosios faunos ir gyvūnijos apsaugos fondas (GWCT).