Dick Potts

Dick Potts Sussex tyrimų vietovėje (© F Buner)
Dick Potts Sussex tyrimų vietovėje (© F Buner)

G.Ričardas (Dick) Potts gimė 1939 m. ūkininkų šeimoje Jorkšyre, Anglijoje. Nuo jaunų metų jis domėjosi laukine gyvūnija. Baigus Durham’o universiteto zoologijos studijas jis apgynė disertaciją (PhD) apie jūros paukščių ekologiją, kur vėliau panaudojo praktiką paukščių populiacijų reguliavime.

1968 m. jis pradėjo dirbti Medžiojamųjų gyvūnų apsaugos organizacijoje, turėdamas tikslą ištirti, kodėl kurapkų skaitlingumas mažėja. Turint ūkininkavimo patirties ir ekologinių žinių, Dick‘as nustatė kurapkų skaitlingumo mažėjimo priežastis. Jis taip pat žinojo aplinkos pokyčius. Jis nustatė 3 pagrindines kurapkų skaitlingumo mažėjimo priežastis: jauniklių mažėjimas dėl herbicidų naudojimo, nes taip žūsta vabzdžiai, kurie yra jauniklių maistas; tinkamų perėjimui buveinių sumažėjimas taip sumažinant perinčių porų skaitlingumą ir dėl plėšrūnų sumažėjusi perėjimo sėkmė. Dėka atliktų eksperimentų jis šias išvadas patvirtino. Taip pat buvo siejama ir su ūkių modernizavimu, selektyviu laukų pakraščių purškimu („išsaugojimas svarbiausiu vietų“) ir žolės juostų naikinimu („bitinių vabzdžių bankai“). Jo atlikti tyrimai Salisbury lygumose parodė, kad svarbiausi plėšikai, darantis neigiamą poveikį kurapkų perėjimo sėkmei ir gausumui daro didelį poveikį.

Dick‘o ūkininkavimo darbai taip pat davė patirties, nes išsaugojimas buvo koncentruotas išsaugoti žmonių nepaliestas buveines. 1977 jis tapo Medžiojamų gyvūnų apsaugos organizacijos Tyrimų direktoriumi ir išėjo į pensiją 2001 m. Jis taip pat darė ir kitų rūšių, kaip pilkųjų kiškių, slankų ir pempių apsaugos veiklas. Jis yra transformavęs ūkį į trestą Loddingtone, kur padarė demonstracinį ūkį and atliko pirmus tyrimus Langholmo viržynuose, Škotijoje, kur nustatė žymų lingių poveikį škotinei kurapkai.

Dick‘as domėjose kurapkomis visą savo gyvenimą. Jo klasikiniai ilgalaikiai kurapkų tyrimai, pradėti 1968 m., buvo atlikti Sussex. Jie įgalino atkurti kurapkų skaitlingumą žemės ūkio valdose, nes taikė moksliškai pagrįstus atkūrimo metodus. Jis taip pat bendradarbiavo su pasaulio fazanų asociacija ir Tarptautine medžiojamų ir laukinių gyvūnų apsaugos taryba. Visas šių puslapių turinys yra Dick‘o tyrimo rezultatai, taip pat netiesioginiai tyrimai apie kurapkų ekologiją ir apsaugą. Remiantis tyrimų medžiaga buvo išleistos 2 knygos. Jis mirė 2017 m. kovo 3 d., likus kelioms savaitėms iki Perdix tinklalapio atidarymo.