Buveinių atkūrimas

Kurapkos gali padėti 10-20 kiaušinių. Esant tinkamam maistui, ypač augalų sėkloms, vabzdžiams, kurie veisiasi greitai, kurapkų populiacija gali padaugėti greitai. Tačiau ši rūšis, kuri gali gausėti, peri ant žemės, kurių kūnas primena slyvą ir yra apvalus, yra patrauklus maistas daugeliui plėšrūnų. Jie taip pat klesti vietose su gera žoline danga, o lizdus darosi pavieniuose medžiuose, t.y. suopiai, vanagai ir varniniai paukščiai (žiūr. Plėšrūnų Meniu). Nuėmus pasėlius lieka nedaug grūdų ar kito maisto, tai sudaro mitybos problemas. Didelė laukinių augalų įvairovė yra palankus faktorius, nes jų sėklų gali būti ištisus metus, o tai pagausina vabzdžių įvairovę, kas yra svarbu kurapkų ir kitų žemės ūkiuose gyvenančioms rūšims.

Kurapkų poreikis buveinėms kinta per metus, atsižvelgiant į poreikius. Svarbiausias yra poreikis maistui, priedanga nuo plėšrūnų, būti apsaugotiems, tačiau tai skiriasi perėjimo metu, jauniklių auginimo metu bei po vasaros laikotarpio. Bet tinkamos buveinės yra reikalingos kiekvienų metu sezonu. Buveinių praradimas ar degradacija yra skirting atskirose šalyse ar vietovėse. Restauravimas augalų įvairovės taip pat yra skirtingas privačiose ar viešose žemės valdose, taip pat žemės ūkio valdose, soduose, parkuose, pakelių medžių juostose.

Perėjimo ir universalios veisimosi buveinės

Lauko pakraščio profilis tinkamas kurapkų perėjimui (© GWCT).
Lauko pakraščio profilis tinkamas kurapkų perėjimui (© GWCT).

Kurapkos prie lizdų laikosi 5-6 savaites, kurių metų suka lizdus, deda kiaušinius ir peri dideles dėtis. Tai sudaro geras sąlygas žinduoliams ir kitiems plėšrūnams bei varniniams paukščiams surasti pateles ar kiaušinius ir juos sunaikinti. Aukštesnės vietos yra sausesnės, tinkamos perėjimui. Diagramoje parodytas pakilęs šlaitas su medžių juostomis tarp laukų. Aukšta žolė yra priedanga lizdui. Nesant augalijos juostų laukų pakraščiuose, negali užsiveisti vabzdžiai, kurie naikina pasėlių kenkėjus.

Kurapkų vadoms, kurios laikosi arti perėjimo vietų, yra būtina priedanga ir maistas. Aukšti pasėliai yra gera priedanga nuo plėšriūjų paukščių. Kurapkoms yra reikalingi grūdai maistui ištisus metus, taip pat vabzdžiai ir jų lervos jaunikliams misti. Gausus vabzdžių veisimasis yra 6-24 metrų juostose dirbamų žemių pakraščiuose, ypač kai yra nenaudojami herbicidai ir insekticidai. Fungicidai gali būti naudojami, taip pat selektyvūs herbicidai, skirti sunaikinti pikžoles rudens laikotarpyje. Jeigu nėra vasarą alternatyvų naudoti biocidus, cheminių medžiagų purškimas turi būti taikomas 12 m atstumu nuo šių juostų.

Moksliniai tyrimai parodė, kad išlikę 3-7% tinkamos augalijos gali būti kurapkų perėjimo vietomis. Paliktos tik siauros juostos yra tinkamesnės plėšrūnams gaudyti aukas. Iš kitos pusės, platesnių joust augalija galima naudoti kaip biodujų šaltinį. Siekiant nesunaikinti vėlesnių kurapkų vadų, joust nereikia šienauti iki rugpjūčio vidurio. Augalų juostas būtų geriausia nešienauti ištisus metus, nes tai padėti subrandinti dvimečių augalų sėklas. Tikslu sutrukdyti plėšikavimą augalų juostose, reikia įsitikinti ar jie nėra su jomis susieti.

Po javų nupjovimo

Kurapkos laikosi ražynose žiemos metu (© M Williams).
Kurapkos laikosi ražynose žiemos metu (© M Williams).

Šiuolaikiniuose ūkiuose yra gero maisto trūkumas žiemą. Laukai tampa pliki, dėl to yra svarbu rasti žolinės dangos, kad apsisaugotų nuo plėšrūnų. Yra svarbu palikti javų ar žolės stiebus kiek galima ilgiau po nupjovimo. Žemė su stiebais gali būti įsėjama žole, kuri suteiks dirvožemiui azoto, taip pat maisto kurapkoms (tai augalai ir vabzdžiai). Stiebai žiemą tarnauja kaip priedanga. Užsodintos juostos tiekia maistą ir prieglobstį, ypač toliau nuo medžių. Nekultivuotose vietose auga sėklomis turtingi augalai, kaip Chenopodium sp. Palesinimas gali būti taikomas, bet apsaugotose nuo žinduolių vietose, kurie gali taip pat naudoti grūdus maistui. Taip pat turi būti apsaugota nuo plėšrūnų atakų. Aplankykite nacionalinį puslapį, esantį žemiau ir nurodantį daugiau tinkamų buveinių jūsų šalyje.

Kaip kurapkų buveinės paveikia kitas rūšis

Tinkamos kurapkoms buveinės pritraukia ir kitas rūšis. Išvengiant kiek galima mažiau naudoti herbicidus yra išsaugoma augalų ir vabzdžių įvairovė, kuri teikia ne tik naudą, bet ir pasigrožėjimą žmonėms bei maistą kitiems gyvūnams bei yra apdulkinimo šaltiniai. Gražūs drugiai, kamanės, vabzdžiai ir laukinių augalų sėklos teikia maistą taip pat ir paukščiams, bet jie tampa reti žemės ūkio valdose. Augalų juostos pakraščiuose ir gėlių juostos taip pat priglaudžia vabzdžius, kurie naikina pasėlių kenkėjus. Tai gali būti ir medžių juostos, kurios apsaugo namų valdas nuo vėjų, be to, yra tinkamos paukščiams sukti lizdus, taip pat suteikti maisto žiemos metu. Tačiau medžių juostos neturi būti aukštos, jų tankumas turi būti 10 medžių vienam kilometrui, taip pat ir plėššrių ir varninių paukščių tupėjimo vietos. Retos rūšis gali laimėti iš kurapkų plėšrūnų skaitlingumo mažinimo.

Internetiniame tinklalapyje

Jūsų nacionalinis Perdix puslapis aprašo kurapkų ir kitų rūšių buveinių tvarkymo galimybes jūsų šalyje.