Kurapkų atkūrimas

Kurapkų poros išleidimas, kuri buvo fiksuota pavasarį (© F Buner)
Kurapkų poros išleidimas, kuri buvo fiksuota pavasarį (© F Buner)

Prieš išleidžiant kurapkas į laisvę yra labai svarbu nustatyti projekto svarbiausią tikslą. Galima išskirti tris priežąstis, dėl ko kurapkos turėtų būti išleistos į laisvę: 1) medžioklei and gaudymo sakalais, 2) kurapkų išsaugojimui, 3) arba abiejų anksčiau paminėtų tikslų. Norint pasiekti stabilią kurapkų populiaciją tiek medžioklės, tiek biologinės įvairovės išsaugojimo aspektais, neturėtų būti priimami vienašališki sprendimai be parengtos strategijos. Iš kitos pusės yra nustatyta, kad sėkmingas kurapkų naudojimas pasiekiamas, kai yra tvarus jų populiacijų išlaikymas. Medžiojimas ir gaudymas sakalais turi būti derinamas su jų apsauga. Nustačius pagrindinį projekto tikslą turi būti parengta kurapkų įveisimo į aplinką strategija.

Kada kurapkų išleidimas yra tinkamiausias?

Internetiniame tinklalapyje

Spauskite nuorodą, kad pamatytumėte, kaip tai atlikti

Spauskite nuorodą, kad pamatytumėte, kaip tai atlikti