O nas

Geneza projektu

Kliknięcie w grafikę spowoduje otwarcie rozszerzonego widoku 23-języcznej witryny (Użyj ←, aby powrócić do poprzedniej strony)
Kliknięcie w grafikę spowoduje otwarcie rozszerzonego widoku 23-języcznej witryny (Użyj ←, aby powrócić do poprzedniej strony)

Od dwudziestu lat grupy należące do Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (International Union for the Conservation of Nature - IUCN) współpracowały z innymi organizacjami chroniącymi przyrodę w sposób wykraczający poza samą ochronę gatunków oraz obszarów. W 2002 roku, raport dla Rady Europejskiej przyczynił się do powstania dwóch projektów Komisji Europejskiej. Pierwszy z nich pozwolił myśliwym, wędkarzom a także osobom zbierającym grzyby oraz owoce runa pracować razem by pokazać, że prywatne wydatki na rzecz zasobów przyrody były tak duże jak dotacje pochodzące ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Drugi projekt pokazał znaczenie lokalnych społeczności, rolników, leśników i innych zarządców gruntów w kwestii ochrony przyrody i pomógł przekonać Komisję Europejską, aby odtworzenie naturalnego środowiska stało się ważnym celem na rok 2020. Stworzono pierwszą stronę, która przedstawia w 23 językach jak różnorodne aktywności w terenach wiejskich mogą przyczyniać się do ochrony przyrody (sprawdź linki poniżej), co w konsekwencji doprowadziło do współpracy IUCN z Wildlife Conservation Trust (GWCT) z Wielkiej Brytanii oraz rosnąca inicjatywą Wildlife Estates europejskiej organizacji właścicieli ziemskich European Landowners Organisation (ELO).

Nasze rozumowanie

Sokolnicy przywrócili nadrzewną populację sokoła wędrownego
Sokolnicy przywrócili nadrzewną populację sokoła wędrownego

Kolejną organizacją, która współpracowała przez wiele lat z IUCN jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych (International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey - IAF) Sokolnicy są liderami w ochronie ptaków drapieżnych. Jako pierwsi opracowali metody wolierowego rozmnażania i reintrodukcji sokołów, które w latach siedemdziesiątych na skutek stosowania w rolnictwie środków ochrony roślin zawierających DDT niemal zupełnie wyginęły. IAF wykazało wartość kulturową sokolnictwa jako niematerialnego dziedzictwa ludzkości co zostało uznane przez UNESCO. Członkowie IAF w 80 krajach tworzą największą sieć wolontariuszy i klubów działających na rzecz ochrony środowiska i promujących racjonalne korzystanie z zasobów natury.

IAF i IUCN współpracują również z BirdLife International oraz z Konwencją Bońską - Konwencją o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS - Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals ) na wielojęzycznym portalu dla ochrony raroga, mieszkańców krajów azjatyckich. Ta współpraca nasunęła myśl „ Co z witrynami dostarczającymi informacji na temat przywracania naturalnego bogactwa w całej Europie? Czy skłoniłoby to wszystkie miejscowe społeczności europejskie do zaangażowania się w poprawę ich lokalnego środowiska i przysłużenia się naturze? Sprawdźmy!

Pomóż nam!

Prosimy, promuj wiedzę o tej witrynie, która jest przeznaczona dla każdego, kto chce zobaczyć nie tylko kuropatwę zwyczajną, ale także polne kwiaty, motyle, pszczoły oraz wiele innych stworzeń, które rozwijają się w miejscach, gdzie występują kuropatwy. Aby przywrócić bogactwo natury w całej Europie wymagana będzie od każdego z Nas pomoc w przywróceniu oraz utrzymaniu w takim stanie skrajów pól, nieużytków, poboczy dróg, parków a nawet ogrodów, aby mogły one służyć dzikiej zwierzynie.

To da się zrobić!

Liczby par kuropatw na terenie zagospodarowanym pod kątem ochrony kuropatw (kółka) w latach 2004-2010 (zaznaczonych na szaro), w porównaniu z terenem kontrolnym (trójkąty)
Liczby par kuropatw na terenie zagospodarowanym pod kątem ochrony kuropatw (kółka) w latach 2004-2010 (zaznaczonych na szaro), w porównaniu z terenem kontrolnym (trójkąty)
 

Diagram ukazuje odbudowę populacji kuropatw w stanie Sussex, po zastosowaniu zabiegów opartych na badaniach GWCT. Długotrwały spadek populacji w tych terenach całkowicie się odwrócił, podczas gdy w porównywalnej okolicy liczba kuropatw pozostała niska.

 

By dowiedzieć się więcej na temat planów naszych działań, zajrzyj proszę na strony tej witryny mówiące o zarządzaniu środowiskiem i innymi gatunkami mogącymi mieć wpływ na populacje kuropatwy zwyczajnej.

W sieci

Strona internetowa Game and Wildlife Conservation Trust, ma wiele pomocnych informacji na temat kuropatw i innych gatunków

Dołącz się do zabawy – skontaktuj się z Perdixnet w twoim kraju

Spójrz na pomysły związane z zachowaniem środowiska naturalnego poprzez wiele pozamiejskich działań.

Ta strona jest stworzona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych IAF oraz wspierana przez Game and Wildlife Conservation Trust