Obnova strnišč

Jerebice zležejo od 10-20 jajc. V primeru zadostne količine naravne hrane, vključujoč seme rastlin skozi celotno leto in žuželk, ko se izležejo mlade jerebice, se lahko njihova populacija hitro poveča. Kljub temu če je vrsta ki je lahko številčna on gnezdi na tleh ter je opisana kot vrsta ki ima okroglo in debeluškasto telo je ona zelo atraktivna prehrana mnogim predatorjem. največji uspeh dosežejo pri gnezdenju na področju z zadostno prizemeljsko vegetacijo, ki služi kot zaščita pred sesalci ob možnosti, da je v bližini čim manj dreves, ki služijo kot mesto za lov pticam ujedam, vranam in srakam (glej zbornik Predatore). Kjerkoli se na strojno obdelanih površinah po žetvi pusti malo hrane je nujno dodatno sejati ali pa hraniti s pomočjo hranilnikov. Velika raznolikost naravnih rastlinskih vrst je zelo zaželjena, da bi se omogočila dovolj semena skozi celo leto in tako omogočil prostor na katerem preživijo insekti, ki so ključni za hrano mladih jerebic in drugih vrst, ki živijo na poljskem habitatu.

Stanišče za potrebe jerebice variira tekom leta in zelo vpliva na njen življenjskli ciklus. Konkretno potreba za hrano, zaščito pred predatorji in zaščito pred vremenskimi vplivi se razlikuje med gnezdenjem, valjenjem mladih in po letni žetvi poljskih kultur. Kvalitetno stanišče je nujno potrebno skozi vse navedene faze leta. Uzgube in degradacija stanišča v vsaki fazi se razlikuje od zemlje do zemlje in od področja do področja. Želja po obnovi različnih divjih rastlinskih vrst variira odvisno od tega ali gre za zasebno ali državbno zemlo, ki se uporablja za poljedeljstvo, katera se uporablja za male vrtove, parke ali robove ob cestah.

Habitat za gnezdenje in vnos mladih jerebic

Primer meje med kmetijskimi površinami, ki omogoča jerebici naravno zaščito (© GWCT)
Primer meje med kmetijskimi površinami, ki omogoča jerebici naravno zaščito (© GWCT)

Jerebice so v gnezdu 5-6 tednov dokler izlegajo in inkubirajo jajca. V tem obdoju so najbolj varna področja za gnezdenje področja ki dajejo zadosti zatočišča pred dlakastimi predatorji (ki lahko uničijo ženske jerebice, ki valijo) kot tudi vrane in srake (ki lahko uničijo jajca) in da se to področje nahaja dvignjeno od možnosti polav. Diagram prikazuje dvignjeno področje z žico med polji. Visoka in gosta travnata vegetacija daje zaklonišče za gnezda. V primeru primanjkljaja vegetacijske meje med polji "pridelki za žuželke" ki so sestavljeni iz mešanice trav ki vsebujejo predatorske vrste žuželk ki se hranijo z žuželkami na hkraniščih a hkrati omogočajo hrano mladim jerebicam.

Za mlade jerebice je pomembno, da jim strnišče nudi zatočišče pred predatorji kot izvor hrane. Visoka vegetacija daje dobro zaščito pred predatorji. Poleg tega takšna vrsta strnišča omogoče dovolj hrane (semena) skozi celo leto. Jerebice morajo imeti dovolj žuželk in sicer takšne,ki živijo na rastlinah kot tudi razlučne ose. Insekti, ki živijo na različnih rastlinah in so potrebni za preživetje jerebic se nahajajo v zaščitenih trosih, ki so široki od m in se tretirajo herbicidi in insekticidi med letom. Fungicidi se lahko uporabljajo podobno kot selektivni herbicidi, da bi uničili najhujše plevele v jeseni. Če ne obstoji alternativa za uporabo biocidov med letnimi meseci se mora področje razširiti za dodatnih m.

Raziskave so pokazale, da je 3-7% ugodne vegetacije zadostno za razmnoževanje jerebice v obdelanem področju. Kakor so ravna polja z linijskim sajenjem najpreprostejša za lov s strani predatorjev, ekonomska alternativa ozkih neobdelanih robov polj je setva širokih pasov cvetnih vrst za pridobivanje bioplina. Takšne in podobne robove plevelnih vrst ob poljskih površinah ni potrebno počistiti do sredine avguste bi se s tem pomagalo mladim kitam jerebic. Cvetne pasove in pasove plevelskih vrst, ki se puščajo so za žuželke najprimernejše, še posebej, če se ne odstranjujejo vsako leto, saj bi se s tem pripomoglo, da dvoletne rastlinske vrste same vržejo seme. Z zmanjšanjem pritiska predatorjev v takšnih pasovih je potrebno paziti, da niso združeni na robovih posejanih površin.

Po žetvi žit

Jerebice se dvigujejo iz habitata pozimi (© M Williams)
Jerebice se dvigujejo iz habitata pozimi (© M Williams)

v primeru intenzivnega kmetijstva redko ostane zadosti hrane v zimskih mesecih. Polja so gola zato je nujno zatočišče pred predatorji. V veliko pomoč je, da se pustijo strnišča čimdlje kot je možno po žetvi. Idealno bi bilo, da bi se naknadno zasejale vrste, ki nudijo dušik za tla, hrano za jerebice (živaljskega in rastlinskega porekla) in zaščito za skrivanje v zimskih mesecih. Setva kvinoje (ali prosa) in ohrovta daje hrano in zaščito pred predatorji in to celo ko zapade sneg in je hkrati idealno za področja, ki so oddaljena od gozdičev. V neobdelanih področjih vrste, ki so bogate s semeni in se samostojno, neodvisno od narave zasadijo, kot so Chenopodium (loboda) je potrebno na strnišču pustiti in vplivati na njen nadaljni razvoj. PRav tako se lahko uporabljajo krmišča, ki so dobro zaščitena od posameznih vrst sesalcev in so bočno zaščitena z mrežo, da bi se preprečil napad predatorjev. Obiščite nacionalne strani, ki so povezane z krmišči in z podrobnimi informacijami glede strnišč, navedenimi spodaj.

Kako vpliva habitat jerebic na ostale vrste.

Strnišče za jerebice ima prednosti tudi za ostale vrste. Neuporaba herbicidov in insekticidov daje prednost rastlinam, ki jih ljudje radi vidijo in za prostor žuželk (in so hkrati zvor hrane drugim živalim a hkrati dajejo veliko cvetnega praha). Poleg tega, da se na njih vežejo čmrlji, metulji in insekti seme plevela zagotavljajo hkrano hroščem in drugim vrstam ptic, ki so postale redke na obdelanih poljedeljskih površinah. Področja, ki jih koristijo jerebice in na katerih raste divje cvetje služijo kot strnišče žuželkam, ki se hranijo z škodljivimi žiželkami za poljedelske pridelke. TAkšna območja so lahko tudi žive meje in dajejo zaščito trosom pred vetrom, področja so primerna za gnezdenje in so izvor hrane mnogim pticam. Te naj ne bi bile visoke in naj ne bi imele več kot 10 stebelj na kilometer dolžine ker v nasprotnem primeru postanejo kraj, kjer se zadržujejo ptice ujede, vrane in srake. Ostale redke vrste na ta način lahko izkoristijo to možnost kot redukcijo predatorjev kadar se gospodari z jerebico.

Na spletni strani

Tvoja nacionalna Perdix strannopisuje načine kako gospodariti s strnišči za jerebice in ostalimi vrstami v tvoji državi