Predatorji jerebic

Vrana, lisica, divja svinja in kanja (shutterstock.com)
Vrana, lisica, divja svinja in kanja (shutterstock.com)

Poljska jerebica je ranljiva v vseh fazah življenjskega cikla na predatorje. V času parjenja, nezavarovanja jajca lahko odnesejo vrane, podgane, ježi, majhne kune, mačke in divji prašiči. Jajca in jerebice, ki valijo so v nevarnosti tudi zaradi velikih predatorjev kot so lisice in jazbeci. Ko se kepčki izležejo so le-ti lahko žrtve plenmilcev navedenih zgoraj. Kepčki in jerebice so lahko žrtev predvsem lisic, jazbecev, kraguljev, eja in kanj.

Več kot 50 % gnezd poljskih jerebic je uničenih zaradi predatorjev, kjlub temu da je odstotek vodi na 15 % kjer je populacija predatorjev nizka. Letne izgube pri odraslih jerebicah (izzvzemši lov) je med 45-65 % zaradi vpliva predatorjev. Vpliv predatorjev kot eden izmed razlogov za upad populacije jerebice je eksperimentalno prikazan na številnih področjih raziskovanja v Angliji. Eden izmed načinov za preprečevanje je bilo zakonito zmanjševanje predatorjev, ki so najpogostejši na tem področju za jereebico. Po teh letih načrtnega zmanjševanja predatorjev na površinar raziskovanja se je številčnost mladih jerebic po sezoni parjenja povečala za 3,5 %, medtem ko se je sezonska vrednsot parov povečala za 2,5 % v primerjavi s populacijo jerebic na obmoljih, kjer se zmanjševanje predatorjev ni izvajalo. V Franciji je ekološka študija širokega spektra pokazala, da se je sezonska količina populacije in nasplošno gostota populacije jerebic negativna na območjih z veliko številčnostjo eja. Na poljskem je raziskava, ki je trajala 14 let, pokazala upad uspešnosti vlaganja mladih jerebic in preživljanja odraslih največ zaradi uničevanja gnezd in ženskih jerebic, ki so izlegle jajca na staniščih od predatorjev, še posebej lisic.

Izogibanje predatorjem

Kita jerebic lahko vidliva na snegu (© Markus Jenny)
Kita jerebic lahko vidliva na snegu (© Markus Jenny)

Da bi se jerebica zaščitila od predatorjev se zanaša na svojo barvo perja, preudarnost (ki se dodatno poveča izven sezone parjenja ko živi v kitah) in razpoložljivostjo vegetacije, ki služi kot zatočišče. Zadnje je še poseben problem na območjih intenzivnega kmetijstva, še posebej po žetvi in v snegu. Bistvo upravljanja z jerebico je zagotoviti ji zatočišče skozi celotno leto. Le-to mora bidi zadostno odprto, da ga jerebice lahko uporabljajo in se skozenj gibajo, da najdejo varno zavetje pred predatorji s tal in zraka. Zatočišče je lahko del opuščene vegetacije ob travniku, trajni nasadi, namensko napravljene remize (kot kale), ali opuščena strnišča. apravljene oz. nameščene morajo biti stran od dreves in gozdičev, ki bi lahko privabila predatorje v bližino hranilnih površin za jerebico.

Trajnostno upravljanje s predatorji

V kolikor je številčnost predatorjev majhna je njihovo opazovanje lahko užitek brez negativnega vpliva na jerebico (razen v začetnem stadiju obnove populacije jerebice ko je vsaka izguba zelo pomembna). V kolikor se upravlja s številčnostjo predatorjev, je njihov značaj odvisen od cilja številčnosti obnove jerebice. V kolikor je cilj obnove številčnosti jerebic, da se opazijo le občasno ali da se lovi manjše število z sokolarjenjem (s poudarkom, da se za uspešen lov v sokolarjenju smatra tudi ko se ulovi ena jerebica), potem ni pomembno koliko od letnega prirasta jerebic je bilo ujetih s strani predatorjev. V kolikor pa je cilj imeti dovolj jerebic za lov s puško potem pa se zaradi tega naredijo remize, ki nudijo dovolj zatočišča za prezimljanje in se jerebice tudi dodatno hrani, tukaj je lahko celo majša številčnost predatorjev problem. V kolikor je številčnost predatorjev visoka potem tudi gospodarjenje ki izboljšuje stanišča niso zadostna za obstoj jerebic in je odstranitev predatorjev nujno potreben ukrep.

Metode gospodarjenja s predatorji in metode dovoljene za njhov lov se razlikujejo od države do države v Evropi. Naloga zmanjševanja predatorjev zahteva veliko predanost in čas a hkrati tudi denar v kolikor se za te potrebe nekoga zaposli. Socialni vidik gospodarjenja s predatorji, zaposlitve v povezavi s tem delom in koristi za druge vrste so prav tako različne od države do države v Evropi.

Na spletni strani

Vaša nacionalna Perdix stran vam bo podala več informacij kako gospodariti s predatorji, da se zmanjša njihov vpliv na jerebico.