Dick Potts

Dick Potts v področju študije v Sussex (© F Buner)
Dick Potts v področju študije v Sussex (© F Buner)

G Richard (Dick) Potts se je rodil leta 1939 v kmečki družini v Yorkshiru v Angliji. Že v mladosti je kazal interes po proučevanju divjih živali. Po študiju zoologije na Univerzi Durham, ga je na podlagi doktorske disertacije o vzreji in ekologiji morskih ptic, navdušila tematika upravljanja z populacijo ptic.

Leta 1968 se je pridružil The Game Conservancy z namenom proučitve upada poljske jerebice. z njegovim znanjem in vpogledom v ekologijo, je spoznal, da če želi spoznati spremembe v upadanju jerebice mora proučiti in razumeti spremembe v okolju. Ugotovil je tri glavne vzroke za upad jerebice: zmanjšanje prehrane zaradi uporabe herbicidov, pomanjkanje primernih mest za strnišča in slab uspeh gnezdenja in reprodukcije zaradi vpliva predatorjev. S pomočjo ekperimentorv, je verificiral te vzroke in našel rešitve zanje z modernim načinom kmetovanja, kot npr. (“Conservation Headlands”) in (“Beetle Banks”). Njegov eksperiment na Salisbury Plainje pokazal, da predatorji ne vplivajo samo na jerebico ampak na produkcijo nasplošno, kar je v nasprotju s splošnimi ekološkimi standardi.

Dickovo delo na kmetijskih zemljišč je bilo prelomno, saj se je takratna veda o ekologiji osredotočila izključno na zemljišča, ki niso bila obdelovana s strani človeka. Bil je vodja znanstvenikov pri Game Conservancy od leta 1977 in direktor od leta 1993 do trenutka njegovega odstopa leta 2001. Njegovo delo služil tudi za zaščito drugih vrst, kot so zajci, Woodcock in pribe. Kmetijo, ki jo je dodelil organizaciji je preoblikoval za demonstracije. Napravil je prvo študijo v Langholm Moor na Škotskem in tako kvantificiral vpliv V prvi študiji je lahko vpliva lunj na rdečega jereba.

Dicka je jerebica fascinirala. Njegova zdaj klasična dolgoročna študija v Sussexu se je začela leta 1968 in privedla do izjemnega uspeha ponovne naselitve v jerebice na območjih, kjer so ga poslušali in v celoti sprejeli njegove ideje za upravljanje. Delal je tudi s svetovnim združenjem Pheasant in Mednarodni svet za igre in ohranitev divjadi (World Pheasant Association in International Council for Game and Wildlife Conservation). Vse znanje, kar je prikazano na teh straneh ima svoj izvor v njegovem znanstvenem delu ali navdihnjenih študij ekologiji jerebice in njene zaščite. O tem je napisal dve knjigi. Na dan 30.03.2017 je Dick le nekaj tednov preden je bila Perdixnet objavljena, umrl.