Dick Potts

Dick Potts in the Sussex Study area (© F Buner)
Dick Potts in the Sussex Study area (© F Buner)

G Richard (Dick) Potts blev født I 1939 i en landmandsfamilie i Yorkshire, England. Fra sine unge år udviste han stor interesse for dyreliv. Efter at have studeret zoologi på Durham Universitet,førte hans PhD om havfugles yngle økologi til en fascination af de processer der regulere fuglebestande.

Han blev tilknyttet The Game Conservancy i 1968, for at undersøge hvorfor agerhønen var I tilbagegang. Med hans landbrugsbaggrund og økologiske indsigt , indså Dick at for at forstå forandringer i rigeligheden af agerhøns var han nødt til at forstå ændringerne i miljøet. Han identificerede tre hovedårsager til agerhønens tilbagegang : formindsket kuld overlevelse på grund af at herbicider reducere antallet af insekter som føde for kyllinger , mangel på passende redesteder der reducerer rigeligheden af par og dårlig rugesucces på grund af prædation. Igennem eksperimenter verificerede han disse konklusioner og fandt løsninger tilpasset moderne landbrug såsom sprøjtefri markkanter (conservation headlands) og striber med græstuer I marken (insektvolde). Hans forsøg på Salisbury Plain viste , at generalist prædatorer påvirker ikke bare agerhøns ynglesucces , men også ynglerigeligheden hvilket modsagde den gængse økologiske tankegang.

Dick’s arbejde med landbrugslandet var også banebrydende fordi bevarelsen var koncentreret omkring at beskytte de af mennesker urørte habitater og ikke om at forbedre de menneskeskabte. Han blev direktør for forskning ved the Game Conservancy i 1977 og var ledende direktør fra 1993 og til han trak sig tilbage i 2001. Dick drejede sine evner for bevarelse over på andre arter som brun hare, skovsneppe og vibe. Han transformerede et landbrug som blev doneret til The trust ved Loddington til et indflydelsesrigt demonstrations landbrug og kørte det første studie på Langholm hede, Skotland, som opregnede den påvirkning som kærhøge har på grouse.

Dick var passioneret omkring agerhøns hele livet igennem. Hans klassiske langtidsstudie I Sussex med start i 1968, førte til en bemærkelsesværdig genskabelse af agerhøns på de ejendomme som lyttede til hans råd og fuldstændig adopterede hans foreskrifter i forvaltningen. Han samarbejdede også med The World Pheasant Association og the International Council for Game and Wildlife Conservation. Alt indholdet på disse sider er det direkte udbytte af Dicks forskning eller det indirekte resultat af studier inspireret af hans arbejde med agerhøns økologi og bevarelse, hvorom han skrev to bøger. Dick døde den 30th March 2017, nogle få uger før Perdixnet blev offentliggjort.